Hoe te sparen voor pensioen? Beleggen of hypotheek aflossen?
 • Help, mijn aflosvrije hypotheek loopt af.

  De aflossingsvrije hypotheek

  Vanaf 1990 heeft de aflossingsvrije hypotheek een hoge vlucht genomen. Tot 1997 kon er vrijwel onbeperkt en ook voor consumptieve doeleinden geld worden geleend zonder de verplichting om af te lossen. Daarna zijn de regels voor (aflossingsvrije) hypotheken flink aangescherpt.
   
  Gedurende de looptijd betaal je rente over een schuld die niet minder wordt; je lost immers niet af. Maar op de einddatum vraagt de bank je vriendelijk maar dringend of ie z’n geld terug mag. “U bedoelt: aflossen?”

  Aflossen op einddatum

  In de periode tussen 2025 en 2035 bereiken veel aflossingsvrije hypotheken de einddatum. Uit onderzoek van De Nederlandsche Bank blijkt dat 6% van de hypotheekklanten van de vier grootste Nederlandse banken een risico lopen. Het gaat om circa tweehonderdduizend huiseigenaren. Waar lopen ze tegenaan?

  Het probleem

  De bank wil de hypotheek best vernieuwen maar is daarbij gehouden aan de huidige (strengere) regels. Is bijvoorbeeld het (pensioen-)inkomen hoog genoeg op het moment dat de hypotheek moet worden verlengd? Is de rente nog fiscaal aftrekbaar? Voor veel schuldenaars is dat per 1 januari 2031 niet meer het geval. Bruto wordt dan netto. Moet de vernieuwde hypotheek (gedeeltelijk) worden afgelost? Een lager inkomen en hogere lasten vormen een giftige cocktail. Onderzoek van ING toont evenwel aan dat 87% denkt dat het allemaal wel los zal lopen. Dat vertrouwen wordt ontleend aan een flinke overwaarde en de relatief lage hypotheekschuld. Maar zoals gezegd, de bank kijkt naar het inkomen, niet naar de overwaarde.

  De oplossing

  Het duurt nog een jaar of 7 voordat de grootste probleemhypotheken aflopen. Dat biedt mogelijkheden om actie te ondernemen en maatregelen te treffen. Bijvoorbeeld door je hypotheek voortijdig over te sluiten. Je kunt veelal een nieuwe contractstermijn van 30 jaar afspreken én je profiteert van de lage rente. Of benut de komende jaren om af te lossen zodat de restschuld op einddatum beter past bij je toekomstige inkomen.
   
  In het uiterste geval verkoop je het huis, lost de schuld af … en dan?

  Conclusie

  De Nederlandse huiseigenaar maakt zich niet al te sappel als het gaat om de naderende einddatum van zijn aflossingsvrije hypotheek. “Het zal zo’n vaart wel niet lopen”. Kan zijn, maar ben je er niet zeker van, neem gerust contact met ons op. Wij nemen jouw specifieke situatie onder de loep en geven je inzicht in jouw toekomstige financiële situatie.

 • Wet Hillen afgeschaft. Wat zijn de gevolgen voor huiseigenaren?

  Wet Hillen

  Sinds 1 januari 2005 is de Wet Hillen van kracht.

  Deze wet maakt het voor huiseigenaren aantrekkelijker om hun hypotheek af te lossen. Het orakel van Diever spreekt van een aflosboete. Martin van Rooijen van 50PLUS deed al filibusterend een poging de behandeling van het wetsvoorstel te vertragen. Inmiddels heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel met 87 stemmen voor en 38 tegen aangenomen. Er gaat een streep door de Wet Hillen. Wat is er nou echt aan de hand?

  Huidige regeling

  Stel, je hebt een huis, vrij van hypotheek, met een woz-waarde van € 400.000. Het eigenwoningforfait van 0,75% van de woz-waarde (€ 3.000) is in principe belast tegen 52% (toptarief 2017). De Wet Hillen zorgt ervoor dat je toch geen belasting hoeft te betalen (€ 3.000 x 52% = € 1.560). Kort door de bocht: het eigenwoningforfait wordt op nihil gesteld.

  Wetsvoorstel

  Het nieuwe kabinet wil in 2019 de Wet Hillen in 30 jaar afschaffen en het eigenwoningforfait verlagen van 0,75% naar 0,60%. Daarnaast gaat het toptarief in de inkomstenbelasting van 52,00% naar 51,95%. Op langere termijn ligt een lager tarief in het verschiet.

  Financiële gevolgen

  Terug naar de afgeloste eigen woning met een woz-waarde van € 400.000. Het volledige eigenwoningforfait bedraagt € 2.400 en wordt in 30 jaar opgebouwd. Ofwel, in jaar 1 moet een bedrag van € 80 (€ 2.400 x 3,33%) worden bijgeteld. Hierover is 51,95% belasting verschuldigd. Onderaan de streep kost de Wet Hillen € 42 op jaarbasis. Als ik dezelfde rekenmethodiek voor een aantal toekomstige jaren hanteer, geeft dat volgend beeld:

  jaar 5 10 15 25 30
  bijtelling  €         400  €         799  €     1.199  €     1.998  €     2.400
  tarief 51,95% 51,95% 51,95% 51,95% 51,95%
  extra last  €         208  €         415  €         623  €     1.038  €     1.247

  Bij een lager belastingtarief is de extra last uiteraard ook lager.

  Conclusie

  “Huiseigenaren vinden het afschaffen van de Wet Hillen overhaast en onfatsoenlijk. Velen zien het als een bewijs van een onbetrouwbare overheid”, aldus de Vereniging Eigen Huis. Daar heeft de belangenbehartiger van huiseigenaren wel een punt. En daar was het 50PLUS (en de PVV) naar mijn mening ook om te doen. Afschaffing van de Wet Hillen is nadelig is voor de huiseigenaar zonder hypotheek. Het rekenvoorbeeld laat zien dat de financiële gevolgen ‘beperkt’ zijn, al is dat een relatief begrip. De volle impact van de nieuwe wet wordt pas op langere termijn gevoeld.

 • Pensioenleeftijd per 1 januari 2018 naar 68 jaar

  Niet alleen de AOW-leeftijd gaat omhoog, maar ook de pensioenleeftijd voor collectieve pensioenregelingen. Per 1 januari 2018 gaat deze van 67 naar 68 jaar. Dit heeft gevolgen voor werkgevers en werknemers.

  Waarom stijgt de pensioenleeftijd naar 68?

  We worden met z’n allen gemiddeld ouder. Hierdoor wordt het pensioen duurder: ouder worden betekent langer uitkeren en dat zorgt voor hogere kosten. Niet alleen voor het ouderdoms- maar ook voor het partner- en wezenpensioen.

  Wat zijn de gevolgen voor de werkgevers?

  Om de pensioenleeftijd in de regeling met de werknemers te verhogen moet je als werkgever instemming vragen aan werknemers en/of de ondernemingsraad/werknemersvertegenwoordiging. Ook al betreft dit een wijziging in de fiscale wet- en regelgeving. Als je als werkgever namelijk niets onderneemt, kan de huidige pensioenregeling (geldig tot 31.12.2017) vanaf 1 januari 2018 fiscaal bovenmatig zijn. Met alle gevolgen van dien.

  Wat zijn de gevolgen voor de werknemers?

  Het gat tussen de AOW-gerechtigde leeftijd en de pensioenrichtleeftijd wordt vergroot. Je moet als werknemer dus ook een jaar langer doorwerken. Eerder stoppen met werken kan nog steeds, maar dan wordt de pensioenuitkering gekort. Je ontvangt dan een lager pensioen dan wat je had kunnen opbouwen als de pensioenleeftijd ongewijzigd op 67 was blijven staan.

  Conclusie

  De wijziging van de pensioenleeftijd naar 68 heeft voor alle betrokkenen (grote) impact. Communicatie is zeer belangrijk. Zowel van de pensioenverzekeraar naar de werkgever als naar de werknemer/deelnemer, maar vooral tussen werkgevers en werknemers onderling. Het advies aan de werkgevers: wacht niet tot eind 2017, maar start er nu al mee! Zie je hier tegenop of heb je er gewoon geen zin in? Neem dan contact met ons op; nemen wij deze taak van je over.

 • ZZP’ers nog vaak niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid

  TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek hebben onlangs een tweejaarlijkse enquête onder ruim zesduizend zzp’ers uitgevoerd. Wat blijkt? Zzp’ers profiteren mee van het economisch herstel maar steeds minder zzp’ers hebben een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).

  “Een AOV is te duur”

  Een veelgehoord argument is dat een AOV te duur is. “En je krijgt toch niet waar je voor betaalt”. Duur is een relatief begrip. Dat een verzekeraar niet levert, een hardnekkig misverstand.

  Het broodfonds als alternatief?

  Een broodfonds (maximaal vijftig deelnemers) keert afhankelijk van de maandelijkse inleg uit aan wie langer dan een maand ziek is. De uitkering is zowel qua hoogte als duur ‘bescheiden’. De inleg navenant. Hoewel het broodfonds zeker in een behoefte voorziet, is het geen volwaardig alternatief voor een AOV.

  “De verzekeraar keert toch niet uit”

  Een premie incasseren en een polis opmaken kan iedereen. Een goede verzekeraar onderscheidt zich op het moment dat de verzekerde arbeidsongeschikt raakt. In het adviestraject selecteren wij aanbieders op prijs én kwaliteit. De prijs blijkt klip en klaar uit de offerte. De kwaliteit – hoe gedraagt een verzekeraar zich zodra er een claim wordt ingediend – is minder zichtbaar. Maar daar komt onze ervaring om de hoek kijken. Wij doen alleen zaken met partijen die zich betrouwbaar hebben getoond.

  Toch maar eens onderzoeken

  Wil je inzicht in je financiële situatie als je arbeidsongeschiktheid raakt en wil jij weten of een AOV betaalbaar is? Aarzel niet en neem contact met ons op. Dan zorgen wij voor inzicht en rust.

 • Weet jij wanneer je AOW krijgt?

  Prins Philip van Engeland kondigde begin mei 2017 aan dat hij met pensioen ging. Hij was inmiddels 95 en vond het wel tijd worden. Wil jij ook zolang doorwerken? Of wil je toch iets eerder kunnen genieten van je oudedag?

  Wanneer krijg je AOW?

  De exacte leeftijd kun je terugvinden (berekenen) op de site van de Sociale Verzekerings Bank (SVB). Gebruik hiervoor de link https://www.svb.nl/int/nl/aow/wat_is_de_aow/wanneer_aow. Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden. Echter de exacte AOW-leeftijd is gekoppeld aan de levensverwachting. Naarmate deze in de toekomst stijgt, krijg je later AOW.

  Toch eerder willen stoppen dan je AOW?

  Dan moet je dus zelf gaan sparen of zorgen dat je vaste lasten aanzienlijk omlaag gaan. Hoeveel je moet gaan sparen is niet in een formule te bepalen. Dit hangt helemaal van je eigen wensen en financiële situatie af. Zorg ervoor dat je hier in een vroeg stadium inzicht in krijgt. Hoe langer je wacht, hoe vaker je je doelstellingen niet (volledig) meer kan realiseren.

  Mijnpensioenoverzicht.nl

  Op deze site (https://www.mijnpensioenoverzicht.nl/pensioenregister) kun je snel een overzicht van je opgebouwde pensioenen bekijken. Maar, hoe verhouden deze bedragen zich ten opzichte van je huidig inkomen en vaste lasten? Laat dit door ons voor jou op een rij zetten. Dan krijg je inzicht in je huidige en toekomstige situatie. Niet alleen wat betreft de oudedag maar desgewenst ook als je komt te overlijden of arbeidsongeschiktheid raakt.

  Hoeveel geld moet je hebben om eerder te kunnen stoppen met werken?

  Rekening houdend met de huidige lage rentestand en lange(re) levensverwachtingen (mei 2017) heb je circa een factor 25 nodig om je gewenste inkomen te dekken. Dus als je bijvoorbeeld vanaf je 65e levenslang € 12.000 netto per jaar wenst te ontvangen, heb je circa € 300.000 aan spaargeld nodig.

  Conclusie

  In de wetenschap dat de pensioenen de afgelopen jaren grotendeels niet zijn geïndexeerd of zelfs zijn gekort én dat de toekomstige opbouw steeds meer richting niet gegarandeerde pensioenuitkeringen gaat, is eigen initiatief erg belangrijk. Zoals gezegd, wacht niet te lang, zorg voor inzicht en rust. Voor deze laatste twee ben je bij ons aan het juiste adres.

 • Fiscaal voordeel en de eigen woning

  Wat is fiscaal voordeel? “Het bedrag dat je minder aan loon- / inkomstenbelasting en sociale premies hoeft te betalen in verband met onder andere hypotheekrenteaftrek.”
  “Minder” ten opzichte van de situatie dat je geen eigen woning hebt, huurt. Als je een eigen woning hebt, is de (hypotheek) rente aftrekbaar maar moet je ook een bedrag bij je inkomen optellen.

  Hypotheekrenteaftrek

  De hypotheekrenteaftrek kent al op een aantal punten beperkingen. Zit je als huiseigenaar in de hoogste belastingschijf, heb je in 2017 nog aftrek tegen maximaal 50%. Dit percentage wordt jaarlijks met een half procent afgebouwd tot 38% in 2042. Het eigenwoningforfait, zie hieronder, blijft wel voor 52% belast. Daarnaast is de rente maximaal 30 jaar fiscaal aftrekbaar. Dit geldt vanaf 2001. Dus heb je vanaf 2001 al een hypotheek, dan is de rente na 2031 niet meer fiscaal aftrekbaar.

  Eigenwoningforfait

  Je moet voor de eigen woning een bedrag bij je inkomen tellen: het eigenwoningforfait. Het eigenwoningforfait is een percentage (veelal 0,75%) van de WOZ-waarde van de eigen woning die je hoofdverblijf is.

  Fiscaal voordeel

  Het saldo van het eigenwoningforfait en de betaalde (hypotheek) rente noemen we de inkomsten uit eigen woning. Deze zijn meestal negatief. Anders gezegd: als je meer rente hebt betaald dan je aan forfait hoeft bij te tellen, heb je een aftrekpost.
  Maar als het eigenwoningforfait relatief fors is ten opzichte van de betaalde rente heb je dus een bescheiden aftrekpost. Het fiscaal voordeel is beperkt. Het verschil tussen bruto en netto rente is minder groot dan je misschien op basis van je inkomen verwacht.

  Hypotheek (gedeeltelijk) aflossen

  Heb je een laag fiscaal voordeel, dan is je hypotheekrente dus bijna een netto woonlast. Heb je veel geld op een spaarrekening staan, dan is (gedeeltelijke) aflossing van je hypotheek te overwegen. Dit levert niet alleen een lagere woonlast op, maar is waarschijnlijk ook een betere investering dan het geld op de spaarrekening te laten staan.

 • Afkoop pensioen in eigen beheer maar geen geld?

  Per 1 januari 2017 zou opbouw van pensioen in eigen beheer voor een DGA niet meer mogelijk zijn. Vlak voor de behandeling in de Eerste Kamer eind december 2016 heeft Staatssecretaris Wiebes het wetsvoorstel (tijdelijk) ingetrokken. De verwachting is dat het uiteindelijk (eventueel met terugwerkende kracht) per 1 januari 2017 alsnog doorgaat. Wil je van je pensioenverplichting af maar heb je geen of niet voldoende geld om PEB af te kopen? Oversluiten van je hypotheek in de BV naar een commerciële, externe partij is misschien een oplossing.

  Pensioen in eigen beheer (PEB), hoe zat ook alweer?

  Hiervoor verwijzen we je graag naar onze blog van 27 september 2016; https://www.kortstravanderwaal.nl/afkoop-pensioen-eigen-beheer

  Pensioen in eigen beheer (PEB) willen afkopen maar geen liquide middelen

  Veel DGA’s willen van de PEB-verplichting af maar hebben geen liquide middelen om de pensioenverplichting af te kopen. Dan wordt er gauw gekozen om het PEB om te zetten naar een ‘Spaarvariant bij Uitfasering (SBU)’. De pensioenaanspraken worden afgestempeld naar de fiscale waarde en daarna omgezet naar de genoemde oudedagsverplichting. De BV rent deze verplichting op tot pensioendatum en wendt het saldo aan voor de aankoop van een ‘lijfrente’ voor de DGA.

  Pensioen in eigen beheer (PEB) en hypotheek in BV; oversluiten naar een commerciële partij?

  Als je in je BV een hypotheek hebt afgesloten voor je eigen woning, kan het interessant om deze over te sluiten naar een bank. De rente staat (historisch) laag: 10 jaar vast tegen 1,90%; 20 jaar vast tegen 2,85% zijn geen uitzondering. Door de hypotheek over te sluiten naar een commerciële hypotheekaanbieder creëer je liquide middelen in je BV. Hiermee kun je bijvoorbeeld je PEB afkopen. Uiteraard kun je ook met de gelden op de een of andere manier gaan beleggen. Verwacht je meer dan circa 2,5% rendement te behalen, kan oversluiten interessant zijn.
   
  Heb je een PEB én een hypotheek in je BV? Sla 2 vliegen in 1 klap door de hypotheek te herfinancieren en de PEB af te kopen. Maar win eerst advies in voor je tot actie overgaat.

 • AOW-leeftijd terug naar 65?

  De nieuwe AOW-leeftijd wordt in 2022 67 jaar en drie maanden. De leeftijd gaat omhoog omdat Nederlanders steeds langer leven. De levensverwachting stijgt in 2022.

  Politiek en AOW-leeftijd

  De PVV en 50Plus willen de AOW-leeftijd terug naar 65. Populisme of een reëel plan?

  65-jarigen worden naar verwachting ruim vijf jaar ouder dan gemiddeld bij de invoering van de AOW, zestig jaar geleden.

  Hoe wordt AOW gefinancierd?

  De AOW wordt betaald door de werkende beroepsbevolking via het zogenaamde omslagstelsel. Dit betekent dat de werkende mens de AOW uitkering betaalt van de pensionaris. In 2011 stond er tegenover elke pensionaris vier werkenden. In 2040 zal deze ratio pensionaris versus werkende 1 staat tot 2 bedragen.
  Tegenover het feit dat minder mensen de lasten moeten dragen staat de verwachting dat de lasten sterk zullen stijgen. Op dit moment bedragen de uitgaven aan de AOW 33 miljard per jaar. In 2050 zal dit naar verwachting 50 miljard zijn.

  Als we met z’n allen afspreken dat de AOW terug naar 65 moet, kan dat. Mits we (lees: de actieven) bereid zijn de extra kosten daarvan te dragen.

  Conclusie

  Macro gezien is een verdere verhoging van de AOW-leeftijd logisch. Al valt ook daar nog wel wat over op te merken / op af te dingen:

  • wat doen we met de zware beroepen?
  • lager opgeleiden (gemiddeld uit lagere inkomensklassen) leven korter
  • vrouwen worden doorgaans ouder dan mannen …
  • ­waarom wordt de AOW niet inkomensafhankelijk gemaakt?
  • fiscaliseer de AOW-uitkering. Laat AOW-ers ook premie betalen

  De AOW wordt gemoderniseerd maar dat moet verder gaan dan verhoging van de leeftijd.

  Tot slot

  Neem het heft in eigen hand en wees niet afhankelijk van de AOW. Zorg zelf voor een onbezorgde financiële oudedag. Hoe? Daar helpen we je graag bij

 • Pensioenfondsen korten waarschijnlijk opnieuw door lage rente

  lage rente pensioenIn 2017 zullen diverse pensioenfondsen waarschijnlijk opnieuw de pensioenen moeten verlagen door de lage rente.

  Waarschuwend artikel door Pensioenfederatie

  Afgelopen week plaatste de Pensioenfederatie, belangenbehartiger van de ongeveer 220 pensioenfondsen in Nederland, een waarschuwend artikel op haar website.

  Gepensioneerden én werkenden dupe van lage rente

  Dit raakt niet alleen gepensioneerden, maar ook werkenden die nu pensioen opbouwen. Belangrijkste reden is de zeer lage marktrente. Pensioenfondsen moeten geld reserveren voor toekomstige uitkeringen. Daarbij geldt: hoe lager de rente, hoe hoger de reserve. Verder speelt ook de stijgende levensverwachting een belangrijke rol. Hoe langer we leven, hoe langer de fondsen moeten uitkeren. Lage rente en stijgende levensverwachting zorgen ervoor dat Pensioenfondsen krap bij kas zitten.

  Uniform Pensioen Overzicht (UPO)

  Als je pensioen opbouwt via je werkgever, ontvang je jaarlijks een Uniform Pensioen Overzicht (UPO). In dit UPO staat precies wat je hebt opgebouwd en wat je nog kunt opbouwen. Gezien het voorgaande is het goed je te realiseren dat de vermelde bedragen je geen garantie bieden.

  Zelf zorgen voor onbezorgde financiële oude dag

  Neem het heft in eigen hand en zorg zelf voor een onbezorgde financiële oudedag. Hoe? Daar helpen we je graag bij.

 • Afkoop pensioen in eigen beheer

  Staatssecretaris Wiebes wil af van het pensioen in eigen beheer (PEB) van de directeur-grootaandeelhouder (DGA). Hij heeft hiertoe met Prinsjesdag 2016 een wetsvoorstel ingediend. De wet moet 1 januari 2017 ingaan. De termijn waarbinnen een DGA zijn PEB fiscaal geruisloos kan afkopen, bedraagt drie jaar. Om te stimuleren dat het uitfaseren van PEB zo snel mogelijk gebeurt, stelt Wiebes een staffel voor. In 2017 geldt een korting van 34,5% op de grondslag, in 2018 een korting van 25% en in 2019 een korting van 19,5%. De korting gaat over de balanswaarden van ultimo 2015.
  Een voorbeeld:

  fiscale waarde PEB € 100.000
  af: afkoopkorting 2017 (34,5%) € 34.500  -/-
  € 65.500
  te betalen IB (stel 52%) € 34.060
  effectieve belastingdruk 34,06%

   

  De staatssecretaris rekent erop dat veel DGA’s gebruik maken van de regeling. Hij heeft voor zijn begroting 2017 al circa 2 miljard aan opbrengsten ingeboekt. Maar voor afkoop moet de DGA wel over voldoende liquide middelen beschikken. Het is dus maar de vraag of veel DGA’s gebruik gaan maken van dit aanbod.
   
  Als de DGA het PEB niet gaat afkopen, kan hij kiezen voor:

  1. het PEB tegen fiscale waarde om te zetten in een Spaarvariant bij Uitfasering (SBU) of
  2. het bevriezen van het PEB.

   
  In het geval van de SBU worden de pensioenaanspraken eerst afgestempeld naar de fiscale waarde. Daarna wordt het PEB omgezet in een oudedagsspaarverplichting. De BV rent deze verplichting op tot de pensioendatum en wendt het saldo daarna aan voor aankoop van een lijfrente voor de DGA.
   
  Wanneer de DGA ervoor kiest het PEB te bevriezen, geldt geen van de genoemde voordelen.
   
  Afkopen, omzetten of bevriezen? Wat zijn de gevolgen voor de DGA (en zijn (ex-)partner)? Complexe materie waarover we je graag verder informeren.

René Kortstra

Huizen

06 – 53 25 00 89

rene@kortstravanderwaal.nl

Frank van der Waal

Amsterdam

06 – 53 25 00 93

frank@kortstravanderwaal.nl

Wij bellen je voor een afspraak

Binnen 24 uur maken we een afspraak met jou.
Vul onderstaand formulier in en klik op verzenden.