Hoe te sparen voor pensioen? Beleggen of hypotheek aflossen?
 • Overwaarde eigen woning gebruiken voor aanvullend pensioen

  In de Volkskrant van 8 juli 2019 stond een duidelijk artikel hoe je als (bijna) gepensioneerde je pensioeninkomen kunt aanvullen door je overwaarde op je woning (gedeeltelijk) te verzilveren.

  Veel ouderen willen geld uit hun eigen huis halen, maar niet het gevoel krijgen dat hun woning stukje bij beetje in handen valt van de bank. Met een verzilverhypotheek kan dat. Deze hypotheken zonder kans op restschuld worden steeds populairder. Zeven vragen over het verzilveren van de overwaarde, die zo’n vier op de vijf 55-plussers met een eigen woning denkt te hebben.

  Op welke manieren kan ik geld halen uit mijn grotendeels afgeloste woning? Vereniging Eigen Huis (VEH) onderscheidt drie methoden.

  1. De huiseigenaar kan zijn huis of alleen de grond verkopen en vervolgens terughuren. Deze manier is niet bijster populair. Uit onderzoek van VEH blijkt dat veel ouderen hun woning niet van de hand willen doen. Ze hebben het gevoel dat ze dan zijn overgeleverd aan de grillen van de koper.

  2. De tweede manier om bakstenen om te zetten in contanten is een lening bij de gemeente. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) heeft speciale leningen voor oudere woningbezitters. De rente van deze Blijvers- en Verzilverleningen is relatief laag. Nadeel is dat maar een beperkt aantal gemeenten deze leningen aanbiedt. Het aantal groeit wel. De laatste stand is dat ruim honderd gemeenten de Blijverslening verstrekken en 28 de Verzilverlening.

  Een andere beperking is dat je het geleende geld moet gebruiken voor verduurzaming of het levensloopbestendig maken van de woning. Wie extra inkomen wil hebben, heeft weinig aan deze leningen.

  3. En wat is de derde manier?
  Gewoon een hypotheek. Dat is voor veel ouderen een uitkomst. Afhankelijk van met name het inkomen, kan de huiseigenaar kiezen tussen een gewone hypotheek of een verzilverhypotheek. Bij die laatste variant wordt de rente bijgeschreven bij de schuld. Het assortiment verzilverhypotheken groeit. Een paar jaar geleden was het aanbod nog vrij schraal. In het voorjaar introduceerde ABN Amro de Overwaarde Hypotheek. Die kreeg een positieve beoordeling van consumentenorganisaties. Volgens VEH is het de eerste verzilverhypotheek die voldoet aan de voorwaarden van deze vereniging. ABN Amro betrok ook oudere VEH-leden bij de ontwikkeling van dit product.

  Kan elke oudere zomaar een hypotheek afsluiten?
  Ja, er geldt doorgaans geen maximumleeftijd. Wie een redelijk inkomen heeft, kan meestal het best een gewone hypotheek afsluiten. Dat is dan de goedkoopste oplossing. Het kan een annuïteiten- of een aflossingsvrije hypotheek zijn. Het aflossingsvrije deel mag niet hoger zijn dan de helft van de woningwaarde. Hoeveel je kunt lenen, hangt vooral af van je inkomen en de overwaarde. Het bedrag van de lening ontvangt de huiseigenaar in één keer.

  Kun je ook lenen voor aanvullend pensioeninkomen
  Dat kan ook. Dan bent u aangewezen op een verzilver- of opeethypotheek. Onder meer Rabobank, ABN Amro, Florius en Vivat (onder de naam Stekkie) hebben dit soort producten op de plank. De belangrijkste verschillen zijn de aanvangsleeftijd, de manier waarop wordt omgesprongen met een nog lopende hypotheek en met een eventuele restschuld. Bij veel van deze hypotheken kan de lener kiezen voor een maandelijkse uitkering in de komende tien of twintig jaar. De schuld wordt afgelost bij verkoop van de woning of bij overlijden van de langstlevende partner.

  Kan het gebeuren dat ik word gedwongen mijn huis te verkopen, omdat mijn schuld te hoog is opgelopen?
  Ja, maar bij een aantal verzilverhypotheken neemt de bank dit risico over. Zowel ouderen als banken moeten er niet aan denken dat oudere huizenbezitters hun woning moeten verkopen omdat hun schuld te hoog is opgelopen of omdat ze de hypotheeklasten niet meer kunnen opbrengen. Dit was lange tijd de reden dat er geen aantrekkelijke verzilverhypotheken op de markt kwamen.
  Banken hebben er iets op gevonden. ‘We hebben uitgerekend wat een acceptabel risico is voor de bank’, zegt Maarten Dekker, productontwikkelaar bij ABN Amro Hypotheken. De geldverstrekker houdt het risico binnen de perken door het bedrag dat geleend kan worden te maximeren. Bovendien rekenen banken een hogere rente bij deze verzilverhypotheken.
  ABN Amro, Florius en Stekkie Inkomensaanvuller van verzekeraar Vivat stellen dat ze het risico dat de verkoop van het huis minder opbrengt dan de totale schuld op zich nemen. Ook nabestaanden kunnen niet blijven zitten met een restschuld. ‘Daar gelden wel een paar logische voorwaarden bij. We verwachten dat de bewoner het huis goed onderhoudt. Daarnaast mag de eigenaar het huis niet onder de marktprijs verkopen aan bijvoorbeeld de kinderen’, aldus Dekker.
  Rabobank neemt het risico op restschuld niet over. Als de schuld hoger is dan 67,5 procent van de woningwaarde moet de schuld worden afgelost. ‘Een klant krijgt dat niet opeens te horen. In de jaren voordat het zover is, nemen we al contact op met de klant om de opties te bespreken’, aldus een woordvoerder.

  Vanaf welke leeftijd kan ik een verzilverhypotheek aanvragen?
  Wie zijn zestigste verjaardag heeft gevierd, kan terecht bij Stekkie of Florius. ABN Amro en Rabobank hanteren voor hun verzilverproducten de AOW-leeftijd als ondergrens. Beide partners moeten recht hebben op AOW.

  Hoe zit het met de kosten?
  Een verzilverhypotheek kun je niet even afsluiten op internet. Alle aanbieders stellen dat advies noodzakelijk is. De hoogte van de advies- en bemiddelingskosten hangen af van de complexiteit van je financiële situatie. Doorgaans bedragen deze kosten tussen de € 850 en € 1.750. Daarnaast moet je ook rekenen op notaris- en taxatiekosten. De rente is niet aftrekbaar als het geld als inkomen wordt gebruikt.

  Wat zijn de mogelijkheden als er nog een hypotheek loopt?
  Zolang er voldoende overwaarde is, kan die naast het verzilverproduct van ABN Amro blijven lopen. Bij Florius moet de lopende hypotheek eerst worden afgelost met een lening bij deze geldverstrekker. Ook bij Stekkie is eerst aflossen het devies. Een lage hypotheek kan worden overgenomen bij Stekkie. Stekkie heeft een reservepotje van 10 procent van de woningwaarde dat kan worden benut om de hypotheek te herfinancieren.

   

 • PRINSJEDAG 2018: WAT VERANDERT ER VOOR JOU ALS HUISEIGENAAR?

  Hypotheekrenteaftrek
  In 2018 zijn de aftrekbare kosten voor een eigen woning niet tegen het toptarief van de 4e belastingschijf (van 51,95%) aftrekbaar, maar tegen 49,5%. In 2019 is het maximale tarief voor de aftrekbare kosten in verband met de eigen woning 49%.
  In de op Prinsjesdag gepresenteerde plannen wordt de hypotheekrenteaftrek sneller afgebouwd: met stappen van 3%-punt per jaar komt het maximale tarief uit op – naar verwachting – 37,05% in 2023. De eerdere planning was om in stappen van 0,50% af te bouwen naar 38% in 2042.

  Het eigenwoningforfait
  Als (gedeeltelijke) compensatie voor het afbouwen van de hypotheekrenteaftrek wordt de bijtelling voor het bezit van een eigen woning (het eigenwoningforfait) verlaagd. Nu telt u nog 0,70% over de woz-waarde bij. In 2023 zal dat nog – naar verwachting – 0,45% zijn.

  Extra aflossen?
  Het fiscaal voordeel wordt snel minder als gevolg van de nieuwe regels. Ofwel de netto kosten van de hypotheek stijgen. Als je extra aflost op je hypotheek is het rendement gelijk aan de netto rentebesparing. Heb je nu een flink bedrag op een spaarrekening staan, is de netto opbrengst waarschijnlijk negatief: je krijgt een heel lage rente (0,03%?) en je betaalt belasting in box 3. Is de besparing op je hypotheek hoger dan het netto rendement op je spaargeld? Overweeg dan een extra aflossing te doen.

  Wil je weten of extra aflossen ook voor jou lonend is, neem gerust contact met ons op.

 • Hogere WOZ (markt)-waarde? Profiteer ervan!

  Nieuwe WOZ-waarde

  Is de WOZ-waarde van jouw huis opnieuw gestegen? Grote kans van wel. Gemiddeld is de waarde in een jaar (peildatum 1 januari 2017) met 3,30% toegenomen. Amsterdam spant de kroon met een stijging van bijna 15%.

  Nadelen hogere WOZ-waarde

  De WOZ-waarde is de basis voor het eigenwoningforfait in de Inkomstenbelasting. Een hogere WOZ-waarde levert een hogere bijtelling op. Je betaalt dus – meestal – meer belasting. Daarnaast is de WOZ-waarde maatstaf voor de onroerendezaak- en waterschapsbelasting (‘omslag gebouwd’). Dat kan resulteren in hogere belastingen. Wie een huis erft, is gebaat bij een lage WOZ-waarde door de hieraan gekoppelde erfbelasting.

  Voordelen hogere WOZ-waarde

  Een hoge(re) WOZ-waarde kan gunstig zijn bij de verkoop van je woning. Hoe hoger de WOZ-waarde, hoe meer men waarschijnlijk bereid is te betalen voor jouw huis. De WOZ-waarde is door iedereen in te zien (www.wozwaardeloket.nl).

  Heb je een hogere WOZ-waarde ontvangen van de gemeente en heb je een renteopslag op de hypotheekrente? Wellicht dat jouw hypotheekrente omlaag kan. Geldverstrekkers rekenen een renteopslag op de hypotheekrente als de totale hypotheeklening een groot deel van de waarde van de woning is. Is jouw WOZ-waarde dit jaar gestegen, dan verandert deze verhouding. De renteopslag (ook wel risico-opslag) kan hierdoor mogelijk omlaag of zelfs vervallen. Een lagere hypotheekrente betekent – over het algemeen – lagere maandlasten.

  Profiteer ervan

  Wil jij weten of de hogere WOZ-waarde jou voordeel kan opleveren? Neem contact met ons op; informeren wij je over de (on-)mogelijkheden. Doe dat ook als je denkt dat de (stijging van de) WOZ-waarde achterblijft bij de actuele marktwaarde.

 • Help, mijn aflosvrije hypotheek loopt af.

  De aflossingsvrije hypotheek

  Vanaf 1990 heeft de aflossingsvrije hypotheek een hoge vlucht genomen. Tot 1997 kon er vrijwel onbeperkt en ook voor consumptieve doeleinden geld worden geleend zonder de verplichting om af te lossen. Daarna zijn de regels voor (aflossingsvrije) hypotheken flink aangescherpt.
   
  Gedurende de looptijd betaal je rente over een schuld die niet minder wordt; je lost immers niet af. Maar op de einddatum vraagt de bank je vriendelijk maar dringend of ie z’n geld terug mag. “U bedoelt: aflossen?”

  Aflossen op einddatum

  In de periode tussen 2025 en 2035 bereiken veel aflossingsvrije hypotheken de einddatum. Uit onderzoek van De Nederlandsche Bank blijkt dat 6% van de hypotheekklanten van de vier grootste Nederlandse banken een risico lopen. Het gaat om circa tweehonderdduizend huiseigenaren. Waar lopen ze tegenaan?

  Het probleem

  De bank wil de hypotheek best vernieuwen maar is daarbij gehouden aan de huidige (strengere) regels. Is bijvoorbeeld het (pensioen-)inkomen hoog genoeg op het moment dat de hypotheek moet worden verlengd? Is de rente nog fiscaal aftrekbaar? Voor veel schuldenaars is dat per 1 januari 2031 niet meer het geval. Bruto wordt dan netto. Moet de vernieuwde hypotheek (gedeeltelijk) worden afgelost? Een lager inkomen en hogere lasten vormen een giftige cocktail. Onderzoek van ING toont evenwel aan dat 87% denkt dat het allemaal wel los zal lopen. Dat vertrouwen wordt ontleend aan een flinke overwaarde en de relatief lage hypotheekschuld. Maar zoals gezegd, de bank kijkt naar het inkomen, niet naar de overwaarde.

  De oplossing

  Het duurt nog een jaar of 7 voordat de grootste probleemhypotheken aflopen. Dat biedt mogelijkheden om actie te ondernemen en maatregelen te treffen. Bijvoorbeeld door je hypotheek voortijdig over te sluiten. Je kunt veelal een nieuwe contractstermijn van 30 jaar afspreken én je profiteert van de lage rente. Of benut de komende jaren om af te lossen zodat de restschuld op einddatum beter past bij je toekomstige inkomen.
   
  In het uiterste geval verkoop je het huis, lost de schuld af … en dan?

  Conclusie

  De Nederlandse huiseigenaar maakt zich niet al te sappel als het gaat om de naderende einddatum van zijn aflossingsvrije hypotheek. “Het zal zo’n vaart wel niet lopen”. Kan zijn, maar ben je er niet zeker van, neem gerust contact met ons op. Wij nemen jouw specifieke situatie onder de loep en geven je inzicht in jouw toekomstige financiële situatie.

 • Wet Hillen afgeschaft. Wat zijn de gevolgen voor huiseigenaren?

  Wet Hillen

  Sinds 1 januari 2005 is de Wet Hillen van kracht.

  Deze wet maakt het voor huiseigenaren aantrekkelijker om hun hypotheek af te lossen. Het orakel van Diever spreekt van een aflosboete. Martin van Rooijen van 50PLUS deed al filibusterend een poging de behandeling van het wetsvoorstel te vertragen. Inmiddels heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel met 87 stemmen voor en 38 tegen aangenomen. Er gaat een streep door de Wet Hillen. Wat is er nou echt aan de hand?

  Huidige regeling

  Stel, je hebt een huis, vrij van hypotheek, met een woz-waarde van € 400.000. Het eigenwoningforfait van 0,75% van de woz-waarde (€ 3.000) is in principe belast tegen 52% (toptarief 2017). De Wet Hillen zorgt ervoor dat je toch geen belasting hoeft te betalen (€ 3.000 x 52% = € 1.560). Kort door de bocht: het eigenwoningforfait wordt op nihil gesteld.

  Wetsvoorstel

  Het nieuwe kabinet wil in 2019 de Wet Hillen in 30 jaar afschaffen en het eigenwoningforfait verlagen van 0,75% naar 0,60%. Daarnaast gaat het toptarief in de inkomstenbelasting van 52,00% naar 51,95%. Op langere termijn ligt een lager tarief in het verschiet.

  Financiële gevolgen

  Terug naar de afgeloste eigen woning met een woz-waarde van € 400.000. Het volledige eigenwoningforfait bedraagt € 2.400 en wordt in 30 jaar opgebouwd. Ofwel, in jaar 1 moet een bedrag van € 80 (€ 2.400 x 3,33%) worden bijgeteld. Hierover is 51,95% belasting verschuldigd. Onderaan de streep kost de Wet Hillen € 42 op jaarbasis. Als ik dezelfde rekenmethodiek voor een aantal toekomstige jaren hanteer, geeft dat volgend beeld:

  jaar 5 10 15 25 30
  bijtelling  €         400  €         799  €     1.199  €     1.998  €     2.400
  tarief 51,95% 51,95% 51,95% 51,95% 51,95%
  extra last  €         208  €         415  €         623  €     1.038  €     1.247

  Bij een lager belastingtarief is de extra last uiteraard ook lager.

  Conclusie

  “Huiseigenaren vinden het afschaffen van de Wet Hillen overhaast en onfatsoenlijk. Velen zien het als een bewijs van een onbetrouwbare overheid”, aldus de Vereniging Eigen Huis. Daar heeft de belangenbehartiger van huiseigenaren wel een punt. En daar was het 50PLUS (en de PVV) naar mijn mening ook om te doen. Afschaffing van de Wet Hillen is nadelig is voor de huiseigenaar zonder hypotheek. Het rekenvoorbeeld laat zien dat de financiële gevolgen ‘beperkt’ zijn, al is dat een relatief begrip. De volle impact van de nieuwe wet wordt pas op langere termijn gevoeld.

 • Fiscaal voordeel en de eigen woning

  Wat is fiscaal voordeel? “Het bedrag dat je minder aan loon- / inkomstenbelasting en sociale premies hoeft te betalen in verband met onder andere hypotheekrenteaftrek.”
  “Minder” ten opzichte van de situatie dat je geen eigen woning hebt, huurt. Als je een eigen woning hebt, is de (hypotheek) rente aftrekbaar maar moet je ook een bedrag bij je inkomen optellen.

  Hypotheekrenteaftrek

  De hypotheekrenteaftrek kent al op een aantal punten beperkingen. Zit je als huiseigenaar in de hoogste belastingschijf, heb je in 2017 nog aftrek tegen maximaal 50%. Dit percentage wordt jaarlijks met een half procent afgebouwd tot 38% in 2042. Het eigenwoningforfait, zie hieronder, blijft wel voor 52% belast. Daarnaast is de rente maximaal 30 jaar fiscaal aftrekbaar. Dit geldt vanaf 2001. Dus heb je vanaf 2001 al een hypotheek, dan is de rente na 2031 niet meer fiscaal aftrekbaar.

  Eigenwoningforfait

  Je moet voor de eigen woning een bedrag bij je inkomen tellen: het eigenwoningforfait. Het eigenwoningforfait is een percentage (veelal 0,75%) van de WOZ-waarde van de eigen woning die je hoofdverblijf is.

  Fiscaal voordeel

  Het saldo van het eigenwoningforfait en de betaalde (hypotheek) rente noemen we de inkomsten uit eigen woning. Deze zijn meestal negatief. Anders gezegd: als je meer rente hebt betaald dan je aan forfait hoeft bij te tellen, heb je een aftrekpost.
  Maar als het eigenwoningforfait relatief fors is ten opzichte van de betaalde rente heb je dus een bescheiden aftrekpost. Het fiscaal voordeel is beperkt. Het verschil tussen bruto en netto rente is minder groot dan je misschien op basis van je inkomen verwacht.

  Hypotheek (gedeeltelijk) aflossen

  Heb je een laag fiscaal voordeel, dan is je hypotheekrente dus bijna een netto woonlast. Heb je veel geld op een spaarrekening staan, dan is (gedeeltelijke) aflossing van je hypotheek te overwegen. Dit levert niet alleen een lagere woonlast op, maar is waarschijnlijk ook een betere investering dan het geld op de spaarrekening te laten staan.

 • De afgestudeerde starter op de woningmarkt

  Studiefinanciering

  Per 1 september 2015 geldt voor studenten die voor het eerst beginnen met een bachelor- of masteropleiding het nieuwe stelsel voor de studiefinanciering. De basisbeurs – een gift onder voorwaarden – is verdwenen. In plaats hiervan kunnen studenten lenen. De leningcondities zijn soepel: een rente van iets meer dan 0% en een ruime aflossingstermijn van 35 jaar. De verwachting is dat de gemiddelde studieschuld in de toekomst minimaal oploopt tot rond de € 22.000.

  Salaris en spaargeld

  Een afgestudeerd WO-student start met een gemiddeld bruto salaris van € 2.865 per maand bij een volledige werkweek. Dat is op jaarbasis inclusief vakantiegeld € 37.130. Een groot deel van de afgestudeerden heeft minder dan € 2.500 aan spaargeld.

  Huis kopen?

  Op enig moment meldt deze afgestudeerde (m/v) zich op de woningmarkt. Goede opleiding, een studieschuldje, prima salaris en nog wat geld achter de hand. Alle seinen staan op groen om een huis te kopen. Zou je zeggen.

  Loan-to-income

  Wat kun je lenen als je € 37.130 bruto per jaar verdient? Uitgaande van een toetsrente van 1,65% (NHG 10 jaar vast) circa € 180.000. Houden we rekening met de studieschuld van € 22.000 komt het maximum uit op ± € 151.000.

  Loan-to-value

  In 2016 kun je 102% van de marktwaarde van het huis lenen. Volgend jaar een procent minder om in 2018 uit te komen op 100% MW. Dat betekent dat je de bijkomende aankoop- en financieringskosten zelf moet betalen. Je komt dan al snel uit op 4% à 5% van de koopsom. Koop je voor € 150.000 ben je zeker € 6.550 ‘kwijt’. En dan moet de makelaar nog worden betaald (zo je er een hebt ingeschakeld).

  Conclusie

  Als je een studieschuld hebt en weinig tot geen spaargeld is het lastig om een huis te kopen. Lenen gaat (te) gemakkelijk en kost weinig maar beperkt de afgestudeerde starter op de woningmarkt behoorlijk.

  Klik hier voor een cijfermatige uitwerking van het bovenstaande.

 • LAGE RENTE EN HYPOTHEEK

  rente omlaag 3De hypotheekrente is (historisch) laag. Of het gunstig is de hypotheek over te sluiten, hangt van de concrete situatie af. Verdien je de kosten terug in de periode tot de renteherzieningsdatum? Of wil je vervroegd extra zekerheid inkopen. Allebei is nog mooier.

  Wat is oversluiten?

  Onder oversluiten wordt verstaan het tussentijds aanpassen van je lopende hypotheek. Meer specifiek: je breekt je rentecontract voortijdig open. Meestal betaal je daarvoor een boete. In een aantal gevallen niet. Na betaling van de boete ben je vrij in je handelen. Je kunt met je huidige bank nieuwe renteafspraken maken. Maar je mag ook over naar een andere partij.
  ‘Blijven’ heeft een aantal voordelen. Je hoeft niet opnieuw de volledige aanvraagprocedure door. De kosten van oversluiten zijn lager. Als je overstapt moet je de acceptatiemolen in en krijg je te maken met de aangescherpte hypotheekregels. De kostenpost loopt op: notaris, taxatie, advies.

  Terugverdientijd

  Als je niets doet, weet je wat je betaalt tot de eerstvolgende renteherzieningsdatum. Als je oversluit, kun je berekenen hoe groot over diezelfde periode de besparing is. Het spreekt voor zich dat in de vergelijking alle kosten worden meegenomen. Alleen bij een positief resultaat is oversluiten aantrekkelijk.
  Heb je een (bank-)spaarhypotheek kun je met een lagere hypotheekrente onderaan de streep duurder uit zijn. Dat zit ‘m in de directe koppeling tussen de rente die je betaalt en de rente die je op je (bank-)spaarrekening krijgt vergoed.

  Extra zekerheid

  Niemand kan met enige zekerheid zeggen wat de rente op korte of (middel-)lange termijn gaat doen. We kunnen wel vaststellen dat de huidige rente – al dan niet historisch – laag is. Mocht je het niet vertrouwen, kan het de moeite waard zijn je rentecontract tussentijds aan te passen en voor een nieuwe, lange rentevastperiode te kiezen.

René Kortstra

Huizen

06 – 53 25 00 89

rene@kortstravanderwaal.nl

Frank van der Waal

Amsterdam

06 – 53 25 00 93

frank@kortstravanderwaal.nl

Wij bellen je voor een afspraak

Binnen 24 uur maken we een afspraak met jou.
Vul onderstaand formulier in en klik op verzenden.