Hoe te sparen voor pensioen? Beleggen of hypotheek aflossen?

Wie zijn wij?

Uw gegevens worden verwerkt door Financieel Adviesbureau Kortstra + Van der Waal. Uw financiële belangen zijn in goede handen bij de twee vennoten: René Kortstra en Frank van der Waal.

Wij zijn een financieel adviesbureau en zijn u op een breed terrein van dienst. Wij adviseren en bemiddelen op het gebied van: hypotheken, vermogensproducten, pensioenen, employee benefits, arbeidsongeschiktheids- en overlijdensrisicoverzekeringen, financiële planning & coaching en belastingzaken.

Verwerking van uw gegevens

Bij de uitvoering van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens zoals:

 • uw naam, adres, telefoonnummer, emailadres, geboortedatum, bankrekeningnummer etc.
 • leeftijd, geslacht, burgerlijke staat;
 • gegevens met betrekking tot paspoort of rijbewijs
 • gegevens over dienstverband, inkomen, beroep of werkgever;
 • gegevens over financiële situatie, vermogen en eventuele schulden;
 • gegevens over huidige financiële producten, zoals hypotheken, bank-, spaar- en beleggersrekeningen en/of verzekeringen
 • in sommige gevallen bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gezondheid;
 • mogelijk nog andere niet genoemde gegevens die benodigd zijn om onze dienstverlening aan u uit te kunnen voeren.

Ook als u contact met ons opneemt of de website bezoekt verwerken wij uw gegevens. Kortstra + Van der Waal respecteert uw privacy en daarom worden uw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt met inachtneming van geldende wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Wij zorgen ervoor dat alleen persoonsgegevens worden verwerkt die accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

Waarvoor verwerken wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen door ons voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 • Voor het optreden als adviseur en bemiddelaar en als beheerder van de door u gesloten financiële producten;
 • Het beoordelen en/of afhandelen van een aanvraag en voor het uitvoeren van een verzekeringsovereenkomst of financiële dienst;
 • Het verrichten van analyses om het klantbestand te vergroten, onze diensten te verbeteren en om beter te kunnen inspelen op uw persoonlijke situatie;
 • Marketingactiviteiten om een goede relatie met u tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden;
 • Het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard
 • Het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector daaronder begrepen het voorkomen en bestrijden van fraude ten opzichte van Kortstra + Van der Waal en andere financiële instellingen.
 • Het voldoen aan wet- en regelgeving.

Waarom mogen wij uw gegevens verwerken?

Wij mogen uw gegevens verwerken op ten minste een van de volgende gronden:

 • Als u ons hiervoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (deze toestemming mag u ook weer intrekken);
 • Als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst;
 • Als dit noodzakelijk is voor ons om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Als dit noodzakelijk is om vitale belangen van u of van een andere persoon te beschermen;
 • Als dit ons gerechtvaardigd belang dient, waarbij wij ook uw belang uiteraard in acht nemen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Hoe lang wij de gegevens bewaren hangt af van het doel waarvoor de gegevens worden verwerkt. Dat kan per situatie verschillen. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt. Gegevens kunnen wij langer bewaren als we daartoe wettelijk verplicht zijn alsmede met het oog op bewijsvoering bij klacht- en juridische procedures. Uw gegevens mogen wij langer anoniem bewaren op archiefniveau voor historische, statistische of wetenschappelijke doelen en/of voor de ontwikkeling van producten en diensten.

Raadpleging van en verwerking door externe bronnen

Wij winnen geen informatie over u in bij externe bronnen.

Bijzondere persoonsgegevens

Soms verwerken wij bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens over uw gezondheid en/of strafrechtelijk gegevens. Bijzondere persoonsgegevens worden door ons extra zorgvuldig verwerkt. Als wij gegevens over uw gezondheid nodig hebben voor het beoordelen van een aanvraag dan vragen wij hiervoor uw toestemming.

Telefoongesprekken

Wij nemen geen telefoongesprekken op.

Verstrekking van uw gegevens aan derden

Voor het uitvoeren van de hierboven onder ‘waarvoor verwerken wij uw gegevens’ beschreven doeleinden kunnen uw gegevens ook worden gedeeld met derden. Onder derden worden onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan:

 • financiële instellingen (zoals banken of verzekeraars);
 • externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze CRM-leverancier;
 • notarissen, advocaten of accountants/Belastingadviseurs (in voorkomende gevallen)
 • mogelijk andere niet genoemde partijen die van belang zijn voor een optimale dienstverlening aan u.

Uw persoonsgegevens kunnen ook aan derden worden verstrekt als u hiervoor toestemming heeft gegeven of als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (zoals politie of justitie). Gegevens geven wij uitsluitend door aan landen buiten de EER als dit volledig in overeenstemming is met wet- en regelgeving.

Om uw privacy te waarborgen leggen wij afspraken met derden in schriftelijke overeenkomsten vast.

Gebruik van de website + cookies

Kortstra + Van der Waal houdt algemene bezoekgegevens bij, zoals de meest opgevraagde pagina’s. Dit doen we om de inrichting van onze website zo goed mogelijk op u als bezoeker of klant af te stemmen. Ook gebruiken we de gegevens om heel gericht informatie op de site te zetten.

Als u onze site gebruikt, worden er cookies op uw computer gezet. Dit doen heel veel websites. Cookies maken het gebruik van een site gemakkelijker. Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Het bevat gegevens die u op de site invoert. Een cookie kan geen virussen bevatten.

Kortstra + Van der Waal gebruikt cookies voor de volgende zaken:

 • Het vergemakkelijken van het gebruik van onze site. Hiervoor gebruiken we tijdelijke cookies, die
 • aan het eind van het bezoek worden gewist;
 • Het meten van herhaalbezoek. Dit gebeurt met cookies die langere tijd in uw computer blijven staan, tenzij u ze wist;
 • Het niet vaker dan nodig aanbieden van vragen voor bijvoorbeeld een klanttevredenheids- onderzoek;
 • Het opslaan van de gebruikersinstellingen en andere informatie als u onze site bezoekt.
 • Verder treft u buttons aan van bijvoorbeeld Facebook, Twitter of LinkedIn. Met deze buttons kunt u informatie van onze website delen. Scripts van al deze partijen leggen met cookies informatie op uw computer vast, vaak om te zorgen voor een prettige en gemakkelijke gebruikservaring, maar veelal ook om het profiel dat deze partijen over u bijhouden te verrijken.

Wilt u niet dat wij cookies gebruiken? Stel dan in uw browser ‘cookies off’ in.

Hoe kunt u cookies uitschakelen of verwijderen?

U kunt cookies via uw internetbrowser handmatig verwijderen, of deze automatisch laten verwijderen wanneer u de website verlaat. U kunt uw internetbrowser ook zo instellen dat u een bericht krijgt als er een cookie wordt geplaatst. Verder kunt u uw browser ook zo instellen dat cookies niet geplaatst mogen worden. In dit laatste geval kunt u alleen niet van alle mogelijkheden van onze website gebruik maken.

De beveiliging van uw gegevens

Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij doen er alles aan om uw gegevens nauwkeurig, compleet en vertrouwelijk te houden en te beschermen tegen misbruik en onbevoegde toegang.

Uw rechten

U kunt ons vragen om een overzicht van de gegevens die wij van u verwerken. Als de gegevens volgens u onjuist of onvolledig worden verwerkt of u vindt het niet nodig dat de gegevens worden verwerkt, dan kunt u een verzoek tot aanpassing, aanvulling of verwijdering indienen. U kunt ons ook verzoeken de gegevens over te dragen naar een andere organisatie.

U kunt uw vraag schriftelijk of per mail aan ons voorleggen. Op het verzoek reageren wij binnen vier weken.

Financieel Adviesbureau
Kortstra + Van der Waal
Willem Noorlanderkade 9
1025 MN   AMSTERDAM
E-mail: frank@kortstravanderwaal.nl

Stuurt u een kopie van een identiteitsbewijs mee, zodat wij er zeker van zijn dat het verzoek door u is gedaan. Maak in de kopie uw pasfoto en BSN nummer zwart om uw privacy te beschermen.

Het kan voorkomen dat wij uw verzoek niet kunnen honoreren. Vanzelfsprekend proberen wij dan om samen met u tot een oplossing te komen. Helaas lukt dat niet altijd. Als u het niet eens bent met ons standpunt over het door u ingediende verzoek dan wel met de door ons voorgestelde oplossing dan kunt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens hierover een klacht indienen.

Wijzigingen

De tekst van deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast, mede vanwege nieuwe ontwikkelingen in onze bedrijfsactiviteiten of wijzigingen in wet- en regelgeving. De meest recente versie is dan van toepassing. Op de website treft u de meest actuele versie van onze privacyverklaring aan.

René Kortstra

Huizen

06 – 53 25 00 89

rene@kortstravanderwaal.nl

Frank van der Waal

Amsterdam

06 – 53 25 00 93

frank@kortstravanderwaal.nl

Wij bellen je voor een afspraak

Binnen 24 uur maken we een afspraak met jou.
Vul onderstaand formulier in en klik op verzenden.